Vyhledávání:
Počet položek: 0 ks
Cena bez DPH: 0,00 Kč
DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč
Rychlý kontakt:
Ing. Martin Biedermann +420 602 257 015 e-shop@metros.cz
Provozní doba:
On-line objednávky:24h/den
Konzultace Po-Pá:700 - 1800
Osobní odběr:
Sklad stavebnin Praha 6
Kamýcká 132/1a
Po-Pá 7:00 – 16:00 , So Zavřeno

Sklad stavebnin Praha 9
Bystrá 2243
Po – Čt 7:00-15:45, Pá 7:00 – 14:30

Mapa
Způsoby doručení:
Osobní vyzvednutí ZDARMA Osobní vyzvednutí
Rozvážková služba Rozvážková služba
Zásilková služba PPL Zásilková služba PPL
Nákladní doprava Nákladní doprava
Přihlášení / Registrace:
Jak se zaregistrovatJak se zaregistrovat

Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Pro realizaci nákupu je nejprve se řádně registrovat a souhlasit se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Své přístupové údaje nikomu nesdělujte!!!

Zákazníkům mimo Skupinu Metrostav dáváme zboží na fakturu pouze v těch případech, kdy je uzavřena Rámcová kupní smlouva, případně jednorázová Kupní smlouva. V ostatních případech je možné platit v hotovosti při převzetí zboží (pouze u osobního odběru), platební kartou či formou zálohy bankovním převodem.

Slevy

Naši zákazníci u nás mohou čerpat různé slevy:

 1. Zákaznická sleva - po přihlášení do e-shopu se zákazníkům zobrazuje sleva již se zohledněním jeho zákaznické slevy
 2. Objemová sleva- tato slevy se poskytuje na zakázky větších objemů; obecně platí, že větší slevu lze poskytnout u zboží na objednávku, než na zboží vedené skladem (které sebou nese větší náklady na skladování, manipulaci, cash-flow,…)
 3. Sleva za platbu on-line - při platbě v hotovosti, zálohově či platební kartou (na prodejně či přes internet) poskytujeme zákazníkům slevu
 4. Roční bonusy - externí zákazníci s podepsanou Rámcovou kupní smlouvou u nás mohou obdržet roční bonusy podle množství odebraného materiálu. Tyto bonusy jsou však vázány na řádnou platební morálku.
 5. Výprodej - zboží ve slevě; většinou se jedná o doprodej zbytkových zásob nebo o mimořádné akční nabídky zboží. Připravujeme i zasílání pravidelných informací o těchto akcích e-mailem.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mstavebniny.cz provozované společností Metrostav stavebniny, s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Metrostav stavebniny, s.r.o., se sídlem Bystrá 2243, Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 457 88 430, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 17369 u městského soudu v Praze a kupujícího (spotřebitel, podnikatel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

  Je-li spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  Je-li spotřebitelem podnikatelem tím se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

  Kupující s platnou Rámcovou kupní smlouvou (dále jen RKS) se řídí dle podmínek RKS.

  Prodávajícím je obchodní společnost Metrostav stavebniny, s.r.o. se sídlem Bystrá 2243, Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 457 88 430, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 17369 u městského soudu v Praze.

 2. Kupní smlouva

  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

  Uzavřením kupním smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu je kupující upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, ještě před uzavřením objednávky.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto věcech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace vznikne, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část či celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.

  V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 4. Jakost

  Veškeré zboží je nakupováno pouze od výrobců schopných zabezpečit stálou kvalitu výrobků a doložit ji požadovanými doklady.

  Za sjednanou jakost se považují standardní vlastnosti zboží, zaručované výrobcem, které vyplývají z technických předpisů užívaných výrobcem při výrobě. Na vyžádání poskytuje prodávající zdarma kupujícímu na dodané materiály prohlášení o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a doplňků a nařízení a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

  Pokud kupující požaduje vyšší jakostní parametry, než uvádějí technické normy, nebo doložení dalších vlastností, musí tyto požadavky uplatnit v předstihu a mohou být zohledněny v ceně zboží

 5. Doprava

  V případě osobního vyzvednutí není účtován žádný poplatek za vyzvednutí. Zboží si můžete vyzvednout každý pracovní den na adrese:

  Metrostav stavebniny, s.r.o.,(areál Metrostavu)
  Prodejna stavebnin
  Bystrá 2243
  Praha 9 – Horní Počernice
  Otevírací doba: Po – Čt 700 - 1545
  Pá 700 - 1430

  Dále si můžete vybrat ze tří způsobů dopravy:

  1. Doprava PPL dle platného ceníku PPL, při platbě na dobírku se cena skládá z dopravy a doběrečného
   Ceník dopravného Normální balík
   Hmotnost zásilky do Cena v Kč za balík bez DPH Cena v Kč za balík včetně DPH
   1 kg 94,- 113,-
   3 kg 104,- 125,-
   5 kg 114,- 137,-
   7 kg 126,- 151,-
   10 kg 145,- 174,-
   12 kg 155,- 186,-
   15 kg 165,- 198,-
   20 kg 175,- 210,-
   25 kg 185,- 222,-
   30 kg 215,- 258,-
   35 kg 275,- 330,-
   40 kg 365,- 438,-
   50 kg 475,- 570,-
   Ceník dopravného pro produkt Normální balík je platný od 1.1.2012 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez palivového příplatku a příplatku za mýtné.
   Ceník doběrečného
   Výše požadované dobírky v Kč do: Dobírkový poplatek v Kč bez DPH Dobírkový poplatek v Kč včetně DPH
   1000,- 32,- 38,-
   5000,- 42,- 50,-
   20 000,- 52,- 62,-
   50 000,- 80,- 96,-
   100 000, 150,- 180,-
   200 000,- 270,- 324,-
   Ceník doběrečného pro produkt Normální balík je platný od 1.1.2012 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena.
  2. Doprava vozem Tranzit nosnost 1.650 kg, 18 Kč/km s DPH. Účtovaný počet km je za cestu tam i zpět.
  3. Rozvoz sortimentu stavebnin (zboží na paletách a zboží větších rozměrů) po celé ČR provádíme externí dopravou na základě vzájemné dohody s kupujícím.
   Ceny dopravného jsou:
   Ceník nákladní dopravy
   Typ dopravy Cena bez DPH Cena s DPH
   Nákladní valníkové 3 t 20,- Kč 24,-Kč
   Nákladní valníkový 3,5 t s hydraulickou rukou 22,- Kč 26,40 Kč
   Jízda po Praze nebo do 50 km je účtována za 1 hod 390,- Kč 468,- Kč
   Prostoj zaviněný zákazníkem/15 min. 80,- Kč 96,- Kč
   Nákladní valníkový 16 t s hydraulickou rukou 32,- Kč 38,40 Kč
   Prostoj zaviněný zákazníkem/15 min. 100,- Kč 120,- Kč
   Skládání palet /1 ks 80,- Kč 96,- Kč
   Jízda po Praze nebo do 50 km je účtována za 1 hod 590,- Kč 708,- Kč
   Pozn.: účtovaný počet km je za cestu tam i zpět.

   Dopravu mimo území ČR je nutno projednat individuálně.

 6. Vratné obaly

  Při dodání zboží na vratných paletách, zaplatí kupující cenu palet současně s cenou zboží. Prodávající je povinen převzít do 90-ti dnů nepoškozené palety od zboží, které dodal, což bude dokladováno průvodním dokladem (tj. fakturou). Na základě příjemky na vrácené palety vystaví prodávající dobropis s 30-ti denní splatností, na částku sníženou o opotřebení palet (není-li stanoveno jinak), toto se platí, pokud je spotřebitelem podnikatel. V případě je kupujícím je fyzická osoba bude jí částka za vratné obaly vyplacena hotově. Prodávající je oprávněn nepřijmout zpět pouze ty palety, jejichž poškození není úměrné běžnému opotřebení.

 7. Reklamace

  Vadami, za které prodávající odpovídá, jsou nedostatky jakosti, míry a váhy proti ustanovení technických norem. Vadami jsou rovněž nedostatky jiných vlastností, které materiál vykazuje proti výslovnému požadavku kupujícího, uplatněnému nejpozději v objednávce.

  Pokud zjistí odpovědný pracovník kupujícího při přejímce materiálu zjevné závady v jakosti nebo množství, je povinen tyto zjištěné závady vyznačit v dodacím listě a neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí materiálu vyzvat příslušného obchodního zástupce prodávajícího k zahájení reklamačního řízení. Do doby vyřízení reklamace nesmí být reklamovaný materiál použit a odpovědný pracovník kupujícího zabezpečí jeho řádné a oddělené uskladnění. Kupující může jako náhradu vadného plnění požadovat odstranění vady, výměnu materiálu za bezvadný, poskytnutí přiměřené slevy, nebo vrácení již zaplacené částky.

  Náhradní plnění za reklamovaný materiál zajistí prodávající neprodlenou výměnou, pokud je kupujícím požadováno, a pokud tento je materiál běžně ve skladu prodávajícím (nebo výrobcem) skladován. V případě, že se jedná o přímou dodávku výrobků z platného katalogu výrobce, zajistí prodávající požadovanou náhradu reklamované dodávky do 48 hodin.

  Pokud bude shledána reklamace ze strany kupujícího oprávněná, budou veškeré náklady s jejím vyřízením vyúčtovány prodávajícímu (vč. obstarání náhradního plnění). Náklady neoprávněné reklamace v plné výši hradí kupující.

  Vady skryté musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce záruční doby. Reklamující musí nákup prokázat prodejním dokladem a dodacím listem. Prodávající zajistí projednání reklamace do 14-ti dnů, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 8. Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.mstavebniny.cz. Jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Metrostav stavebniny, s.r.o. (kupující) a prodávajícím.


Mapa stránekPrávě je zde 102 zákazníků